Lutje te perbashketa

Lutje te perbashketaNe hyrje ne kishe eshte nje liber i lutjeve nje fletore ne te cilen dokush mund teLutje te perbashketa shkruaje nje lutje qe komuniteti mund te lexoje, te bashkendaje e te beje te tijen.

Zakonisht keto fletore jane plot me lutje per te vdekurit. Fletorja e kishes eshte lutja per te gjallet e per boten. Eshte nje lutje lavdie, falenderimi e pergjerimi.Eshte edhe menyra me te cilen komuniteti vihet ne mardhenie me do njeri e me jeten e perditshme.

Kerkojme te sjellim dhe online eksperiencen e kesaj fletore: nese ke nje lutje na e o. Kjo lutje do te publikohet (me diskrecion te redaksise) ne faqen e lutjeve te publikuara e mund te jete e bashkendare nga te gjithe.

[P]